Что такое ламели и какими они бывают?What is lamella and what are they?Що таке ламелі і якими вони бувають?

Матрас
Как правильно подобрать каркас для матраса?How to choose the right frame for the mattress?Як правильно підібрати каркас для матрацу?
01.12.2013
Кровать 2-х ярусная
Двухъярусная кровать
10.12.2013
Показать все

Что такое ламели и какими они бывают?What is lamella and what are they?Що таке ламелі і якими вони бувають?

Раскладушка на ламелях

Итак, мы уже познакомились с главным героем – ортопедическим основанием. Давайте теперь разберёмся в его особенностях, каким он бывает, положительные и отрицательные стороны его характера, скажем так?!

Основную функцию, а именно усиление ортопедических особенностей матраса выполняют так называемые ламели, или же если по научному – латофлекс.

Отже, ми вже познайомилися з головним героєм – ортопедичним підставою . Давайте тепер розберемося в його особливостях , яким він буває , позитивні і негативні сторони його характеру , скажімо так ? !

Основну функцію , а саме посилення ортопедичних особливостей матраца виконують так звані ламелі , або ж якщо по науковому – латофлекс .

Ламелі являють собою багатошарову гнутоклеєну фанеру, завтовки 8 мм і шириною 53 мм і 68 мм. ( Запам’ятайте це , трохи пізніше ми повернемося до цих розмірів ) .

Ламели представляют собой многослойную гнутоклеённую фанеру, толщиной 8 мм и шириной 53 мм и 68 мм. (Запомните это, чуть позже мы вернёмся к этим размерам).

Виробники, для виготовлення латофлекса використовують шпон різних порід дерева: вільха, тополя, бук, береза ​​і так далі. У виробництві ортопедичних каркасів ми використовуємо виключно буковий латофлекс , бо тільки буковий шпон , дозволяє ламелям в належній мірі бути гнучкими, витримувати значні навантаження , і що дуже важливо. приймати свою первісну форму після зняття навантаження.

Але в наш час, обов’язково знайдуться шанувальники великого комбінатора , які спробують вам продати корову, з ярликом « арабський скакун ». Все більше і більше виробників каркасів для ліжок, не маючи можливості придбати якісну сировину, використовують так звані «ляльки» , коли верхній ( видимий ) шар шпону є буковим, а всі інші шари виготовлені з чого завгодно, в основному це третьосортний шпон вільхи чи тополі. Природно, що покупця ніхто не сповіщає про такі сюрпризи . Так що будьте уважними, дорогі друзі , вас запросто можуть обдурити , а тому довіряйте тільки лідерам, зокрема продукції компанії « МХМ- меблі» .

На просторах інтернету , можна зустріти неймовірну кількість статей , в яких деякі виробники запевняють своїх покупців у тому , що вузький латофлекс володіє практично неземними фізичними властивостями, а тому давайте «відокремимо мух від котлет» і повернемося до ширини використовуваного латофлекса . Як ми вже говорили , у виробництві ортопедичних каркасів використовується ламель шириною 53 мм і 68 мм. Особливої ​​різниці в тому , якої ширини латофлекс використовується на вашій підставці під матрац немає, але наше підприємство в основному використовує латофлекс шириною 68 мм з кількох причин. По-перше, це європейський стандарт, (ну, а куди ж без Європи), по-друге …. а ось тут давайте трохи займемося математикою ? ! На односпальні підставки розміром 2000 мм х 800 мм. , використовується 13 ламелей шириною 68 мм. , або 15 ламелей шириною 53 мм ( відстань між ламелями 65 мм). Так от, помноживши кількість латофлекса на його ширину , ми отримаємо ширину суцільного поля , скажімо так . При використанні ламелей шириною 68 мм. виходить 884 мм , а застосувавши більш вузький латофлекс , тобто шириною 53 мм , результат складе 795 мм. Як бачимо, використання ламелей шириною 68 мм., є більш вигідним у експлуатації. По-третє, більш широкий латофлекс естетично виглядає краще , ну от любимо ми , щоб все було красиво , і все тут!

Про те , яка відстань між ламелями має бути саме на вашому ортопедичному каркасі ліжка , ми вам розповімо в третій частині нашої багатосерійної розповіді. До нових зустрічей в ефірі!

КаркасПроизводители, для изготовления латофлекса используют шпон разных пород дерева: ольха, тополь, бук, берёза и так далее. В производстве ортопедических каркасов мы используем исключительно буковый латофлекс, ибо только буковый шпон, позволяет ламелям в должной мере быть гибкими, выдерживать значительные нагрузки, и что очень важно принимать свою первоначальную форму после снятия нагрузки.

Но в наше время, обязательно найдутся почитатели великого комбинатора, которые попытаются вам продать корову, с ярлыком «арабский скакун». Всё больше и больше производителей каркасов кроватей, не имея возможности приобрести качественное сырьё, используют так называемые «куклы», когда верхний (видимый) слой шпона является буковым, а все остальные слоя изготовлены из чего попало, в основном это третьесортный шпон ольхи или тополя. Естественно, что покупателя никто о таких сюрпризах не ставит в известность. Так что будьте внимательны дорогие друзья, вас запросто могут обмануть, а посему доверяйте только лидерам, в частности продукции компании «МХМ-мебель».

На просторах интернета, можно встретить невероятное количество статей, в которых некие производители заверяют своих покупателей в том, что узкий латофлекс обладает практически неземными физическими свойствами, а поэтому давайте «отделим мух от котлет» и вернёмся к ширине используемого латофлекса. Как мы уже говорили, в производстве ортопедических каркасов используется ламель шириной 53 мм и 68 мм. Особой разницы в том, какой ширины латофлекс используется на вашем основании под матрас – нет, но наше предприятие в основном использует латофлекс шириной 68 мм, по нескольким причинам. Во первых это европейский стандарт, (ну а куда же без Европы), во вторых…. а вот здесь давайте немного займёмся математикой?! На односпальном основании размером 2000 мм х 800 мм., используется 13 ламелей шириной 68 мм., или 15 ламелей шириной 53 мм (расстояние между ламелями 65 мм). Так вот умножив количество латофлекса на его ширину, мы получим ширину сплошного поля, скажем так. При использовании ламелей шириной 68 мм получается 884 мм, а применив более узкий латофлекс, то есть шириной 53 мм, результат составит 795 мм. Как видим, использование ламелей шириной 68 мм., более выгодно в вопросе эксплуатации. Ну и в третьих, более широкий латофлекс эстетически смотрится лучше, ну вот любим мы, чтобы всё было красиво, и всё тут!

О том, какое расстояние между ламелями должно быть именно на вашем ортопедическом каркасе кровати, мы вам расскажем в третьей части нашего многосерийного повествования. До новых встреч в эфире!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.